Page 4 - RET boekje 2019
P. 4

Van de voorzitter

Beste leden,

Zoals gebruikelijk in november heeft u het programmaboekje van het
nieuwe reisseizoen 2019 ontvangen.
Het bestuur heeft getracht weer een mix van diverse bestemmingen op
het programma te zetten waaronder bestemmingen waar we nog nooit
als reisclub geweest zijn en naar streken welke we in het verleden naar
tevredenheid hebben bezocht.
Nog steeds is het een punt van ernstige zorg over het voortbestaan van
het huidige bestuur c.q. vereniging i.v.m. het met rasse schreden
stijgen van de gemiddelde leeftijd van de huidige bestuursleden.
Maar met het huidige enthousiasme lukt het nog steeds om een reis
verantwoord te kunnen begeleiden.
Het bestuur moet met verschillende bestemmingen wikken en wegen
of een reis haalbaar is voor onze leden i.v.m. het stijgen van de
gemiddelde leeftijd van ons allen en niet iedere reis geschikt is omdat
men afziet van lange afstanden en met daaraan gekoppeld de extra
overnachtingen.
We blijven streven om alle bestemmingen toch bereikbaar te houden
waarbij ook de faciliteiten van de hotels meewegen voor een aange-
naam verblijf op het adres.
Zoals voor alle reizen is het uitermate verstandig om een reis en annu-
leringsverzekering af te sluiten. Helaas komt het toch nog voor dat men
dit níét doet of NIET nodig vind waarom is soms een raadsel want de
kosten zijn het niet en wegen uiteraard niet op tegen de kosten welke u
als particulier kwijt bent aan zaken welke soms onbetaalbaar lijken.
Het verzoek om enigszins rekening te houden met grootte en gewicht
van de koffers heeft enigszins geholpen en het verzoek is om hier
steeds rekening mee te houden.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9